סוכות אבלים

חב' כוללת:

אוהל 4X8 (עד 60 איש)  60 כסאות, 6 שולחנות מלבניים, תאורה לאוהל.

1750 ₪

חב' כוללת:

אוהל 10X4 (עד  70איש) 70 כסאות, 7 שולחנות מלבניים, תאורה לאוהל.

1799 ₪

חב' כוללת:

אוהל  10X5 (עד 80 איש) 80 כסאות, 8 שולחנות מלבניים, תאורה לאוהל.

1850 ₪

חב' כוללת:

אוהל 3X6 (עד 30 איש)  30 כיסאות, 4 שולחנות מלבניים, תאורה לאוהל.

1399 ₪

חב' כוללת:

אוהל 4X6 (עד 50 איש) 50 כסאות, 5 שולחנות מלבניים, תאורה לאוהל.

1699 ₪

חב' כוללת:

אוהל 12X5 (עד 100 איש) 100 כסאות, 10 שולחנות מלבניים, תאורה לאוהל.

1750 ₪