Lama בימת נואמים?

בימת נואמים מגביהה את האדם הנושא דבריו מול קהל, ממקדת את הצופים לעבר הדובר. באירועים בהם ישנה הנחייה או נשיאת נאומים- ראוי להבליט את הדוברים ולתחום את אזור פעילות נשיאת הדברים ולאפשר לו להתקיים ללא הפרעה.

כגון: אירועי חברה, כנס, טקסים, אירועים עסקיים, אירועים רשמיים -עיריות, משרדי ממשלה, גופים ציבוריים וגופים רשמיים.
ניתן להזמין במות במגוון גדלים בהזמנה אישית- כל הבמות באישור מהנדס.

קטגוריה: