רשת לדיים

קטגוריה:

רשת דייגים באורך 10 מ' המורכבת ממנורות לד